DAMES & HEREN Een ànder theatergezelschap

Waarom dit nieuwe initiatief?

Vaak zijn er amateurs die toneel willen spelen, maar niet of niet meer gebonden willen of kunnen zijn aan een vereniging. Ook spelers/speelsters die vanwege de keuzes in de eigen vereniging geen mogelijkheid krijgen ànder toneel te spelen kunnen meedoen in dit initiatief.

Toneelvoorstellingen met een maatschappelijk thema.

DAMES & HEREN  Een ànder Theatergezelschap, wil een podium bieden voor deze spelers om samen met hen toneelvoorstellingen te maken. Avondvullend of korte eenakters met voornamelijk maatschappelijke thema’s.
Hierbij wordt rekening gehouden met persoonlijke wensen zoals programma, repetitiemogelijkheden (middag/avond), locaties etc. De bedoeling is dat de voorstellingen in Limburg plaatsvinden en niet gebonden zijn aan een vaste standplaats.

Initiatiefneemster Marlies Harings Damoiseaux voert leiding & regie.

Onze nieuwe voorstelling wordt “Schrijf me in het zand”

Het stuk gaat over een familie waar naar de buitenwereld toe alles verbloemd wordt.
Stukje bij beetje ontrafelt zich echter een geheim dat in dit gezin heeft plaatsgevonden, namelijk incest. Een thema van alle tijden, van alle lagen, een vaak doodgezwegen thema.

lees meer …

Affiche Anne

Affiche Schrijf me in het zand

Affiche Anne

Affiche Schrijf me in het zand

.

Lid van LFA & Projectsubsidie

DAMES & HEREN  Een ànder Theatergezelschap, is een nieuw en trots lid van het LFA en heeft van het Toneelhuis LFA en Provincie Limburg hiervoor een projectsubsidie ontvangen.