Dames & Heren

Dames & Heren, een ànder theatergezelschap
Waarom dit nieuwe initiatief? Vaak zijn er amateurs die toneel willen spelen, maar niet of niet meer gebonden willen of kunnen zijn aan een vereniging. Ook spelers/speelsters die vanwege de keuzes in de eigen vereniging geen mogelijkheid krijgen ànder toneel te spelen kunnen meedoen in dit initiatief.

De Initiatiefneemster Marlies Harings Damoiseaux voert de leiding en de regie. Ze heeft tijdens haar vele jaren als speelster ontdekt dat er behoefte is om, in plaats van amusement ,ook toneel te brengen met maatschappelijke thema’s die mensen raken of bezig houden.

Er zijn inmiddels vele belangstellende actrices en acteurs die willen deelnemen. Hierbij wordt, zoveel als mogelijk is, rekening gehouden met persoonlijke wensen zoals programma, repetitiemogelijkheden (middag/avond), locaties , voornamelijk in Zuid-Limburg. De samenstelling van de groep is dan ook steeds wisselend. Lid zijn is uitsluitend voor de duur van de productie.

De nieuwe vereniging onder de naam

DAMES & HEREN Een ànder theatergezelschap bestaat sinds medio 2017 en is lid van het LFA en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De bedoeling is dat de voorstellingen in Limburg plaatsvinden en niet gebonden zijn aan een vaste standplaats.

Het theatergezelschap ontvangt van de Gemeente geen subsidies. Wel mochten wij van het Toneelhuis LFA i.s.m. Provincie Limburg een startsubsidie (2017) en een projectsubsidie (2018) ontvangen. Voor de nieuwe voorstelling in 2020 hebben wij giften ontvangen van het Fonds Sociale Instellingen (FSI) en het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg.